Despre Zen

Zen-ul este o școală a Buddhismului Mahāyāna care își are originea în China. A fost puternic influențat de Taoism și s-a dezvoltat ca un stil Chinezesc distinct al Buddhismului. Din China, Chán-ul s-a răspândit și în Japonia, devenind cunoscut ca Zen Japonez.

Istoria Ch'an-ului începe cu ziua în care Bodhidharma a sosit în China, în anul 520. Venind din îndepărtata Indie, el era purtătorul unui mesaj cu totul special, ce putea fi rezumat în patru puncte:

  • O transmitere specială în afara Scripturilor;
  • O totală libertate în raport cu scrierile și conceptele;
  • O comunicare directă de la minte la minte;
  • Contemplarea propriei naturi și realizarea stării de Buddha.

Aceste patru aspecte descriu principiile învățăturii Zen așa cum aceasta se distinge de doctrinele celorlalte școli buddhiste deja existente în China.

Predarea înseamnă propovăduirea Dharmei în conformitate cu scripturile. Transmiterea presupune înțelegerea intuitivă a adevărurilor descoperite prin experiență nemijlocită, fiind prin urmare independentă de scripturi, scrieri, concepte.

În chineză shin sau hsin înseamnă deopotrivă minte, gândire și adeseori idee, spirit etc. Termenul este folosit cu valoare echivalentă pentru “inimă” și “centru al ființei”, adică omul real.

În doctrina mahayanică “Buddha” este adesea sinonim cu Absolutul. “Starea de Buddha”, “buddhaitatea”, “natura lui Buddha” au valoare echivalentă, diferența fiind dictată de context.

Dharma înseamnă, în funcție de context, doctrină, un punct de doctrină, principiu, lege, adevăr, metodă, idee, lucru sau entitate de orice fel. Dharma, în sensul de lege, este ordinea cosmică în sensul cel mai larg, iar în sens restrâns ceea ce se conformează acesteia în domeniul uman, sau, altfel spus, conformitatea cu natura lucrurilor.

Zenul definit de Maeștrii Zen

“Toți Buddha și toate ființele simțitoare nu sunt altceva decât Mintea Unică, afară de care nimic nu există. Doar Mintea Unică este Buddha, și nu este nicio distincție între Buddha și ființele simțitoare.”
Huang Po
“Zenul este practica descoperirii adevăratului sine prin experiență directă și personalizarea acelei descoperiri în viața de zi cu zi.”
Koun Yamada
“Noi vorbim de realizarea propriei Naturi și nicidecum de practicarea meditației sau obținerea eliberării.”
Hui Neng

Comments are closed.